CARTE VECHE
 

Lb.279 SHAKESPEARE, W.

   Negutatorul din Venetia: Comedie in cinci acte / W. Shakespeare / tradusa in romanesce de Scarlat Ion Ghica . - Bucuresci : Socecu : Teclu, 1885 . - 103 p. : il.; 24cm

 

821.111 - 22 = 135.1