CARTE VECHE
 

Ib.4364 ACTULU de fundatiune alu scoleloru nationale romanesci din Brasiovu si Legatele concetatienului Ioanu Iuga de Baci'a . - A dou'a editiune / Editate si proveduite de Comitetulu administrativu . Brasiovu : [s.n.],  1882 (Brasiovu: Tipografia Alexi) . - 17 p. ;           19 cm

 

371