CARTE VECHE
 

Ib.5266 BUJOREANU, Ioan M.

    Collectiune de legiuirile Romaniei vechi si noi cate s-au promulgatu pene la finele anului 1870 : Legi, procedure, regulemente, decrete, instructiuni, formularii, conventiuni, concesiuni, statute, circulare instructive, tablouri, &,&. / Ioan M. Bujoreanu . – Bucuresci : [s.n.], 1873 ( Bucuresci : Noua typographie a laboratoriloru romani). – 2 vol. ; 23cm . - (Bibliotheca de legislatiune)

 

    Vol.1 . – 2139 p.

  Vol. 2 : Appendice la collectiunea de legiurile Romaniei vechi şi mai nuoi cate s’au promulgatu de la 1 ianuarie 1875 şi in continuatiune . – 1113 p.

 

340(498)(091)