CARTE VECHE
 

Ib.4349 PETRI, Basiliu

   Instructiune pentru invetiatorii dela scolele centrale ale reuniunei granitieresci din fostulu regimentu romanu I., privitoria la tractarea cartiloru scolastece:Compusa la insarcinarea comitetulu administratoriu de fondulu scolastecu alu fostiloru granitieri din regimentulu romanu I / Basiliu Petri, 1872(Sibiu:Tipografia lui S.Filtsch (W.Krafft) . - 120 p. ; 20 cm

 

371