CARTE VECHE
 

II.23592 PORCIUS, Florianu

    Flor'a phanerogama din fostulu districtu alu Naseudului / Florianu Porcius . - Editiune separata din " Transilvani'a ". - Sibiiu : Tipariulu tipografiei archidiecesane, 1881 . - 219 p. ; 20 cm

 

630.16/.18

582.4

581.9