CARTE VECHE
 

B.27244

LEGE de espropriatiune pentru causa de utilitate publica a Principatelor Unite Romane . - Bucuresci : Imprimeria statului, 1864 - 21p. ; 22cm

630.931
347.2