CARTE VECHE
 
 

B.27187 MIRCEA, C.R.

Petroleul intrebuintat ca combustibil la vapoare / MIRCEA, C.R. . - Bucuresci : Institutul de arte grafice si editura "Minerva" , 1899 . - 13 p. ; 24cm Extras din: Bul.Soc.Inginerilor si industriasilor de mine , Vol III, Fasc.II-III, 1899

 

662.753.22

656.61