B.12152 CHIROVICI, George

Calauza pentru uscatul fructelor in aparate mecanice: Cu apendice de cultura pomilor fructiferi si cultura plantelor industriale / CHIROVICI, George / G.Chirovici . - PRIMA EDITIE. . Cu figuri in text . - Bucuresci : Tipografia "Dreptatea", 1899 . -

53 p. : Fig ; 23cm

 

634.1:631.365:633.5