CARTE VECHE
 

B.11388 ANDRONESCU, N.N.

  Studiu despre rasele vitelor cornute cu privire la infiintarea targului de vite de la Constanta si fixarea regimului alimentar:Precedat de un raport adresat Ministerului de agricultura / N.N. Andronescu . - Bucuresci : Imprimeria statului, 1889 . - 43p.; 21 cm

 

636.2.08

636.32/.38