GUVERNAREA CUNOASTERII - LEGISLATIE DE BIBLIOTECA:

 • Drepturile omului;

 • Proprietatea intelectuala - Copyright;

 • Disaminarea informatiei;

 • Arhivare.

MANAGEMENTUL CUNOASTERII:

 • Management de biblioteca;

 • Managementul informatiei;

 • Cercetare;

 • Prelucrarea informatiilor bibliografice;

 • Organizarea informatiilor bibliografice;

 • Importanta si implicatiile statisticii in viitorul bibliotecilor;

 • Metodele moderne de planificare si valorificare a resurselor;

 • Informatizarea bibliotecilor etc.

TEHNOLOGII ALE INFORMARII IN BIBLIOTECI:

 • Servicii web;

 • Servicii Multimedia;

 • Digitizarea documentelor etc.

ISTORIA INFORMAŢIEI:

 • Istoria cartii si tiparului;

 • Istoria bibliotecilor;

 • Muzee si arhive;

 • Valorificarea si conservarea colectiilor etc.

EDUCATIE

 • Programe de studii;

 • Proiecte educationale si de cercetare;

 • Softuri educationale;

 • Educatia in biblioteca - aspecte sociale, psihologice, pedagogice si culturale;

 • Etica profesionala;

 • Cultura si civilizatie etc.