jurnal medical brasovean

n atenţia autorilor:

1. Articolele se redactează respectnd următoarele reguli:

 se va folosi Microsoft Word,

 redactarea se va face n limba romnă cu fontul Times New Roman12 cu diacritice.

 se va lăsa un spaţiu de 3 cm. n marginea din stnga pentru notele referenţilor şi 2 cm n marginile din dreapta, de sus şi de jos.

 imaginile vor fi n alb-negru cu un bun contrast.

 fiecare articol va fi trimis n format electronic şi n 2 exemplare pe hrtie.

2.      Structura articolului:

 titlul articolului,

 numele şi prenumele autorilor, instituţia de care aparţin, inclusiv localitatea (dacă sunt mai multe instituţii acestea se numerotează),

 e-mail pentru corespondenţă,

 rezumatul n limba engleză, cu fontul Times New Roman11, de cel mult 150 de cuvinte,

 cuvinte cheie (engleza), cu fontul Times New Roman11,

 conţinutul lucrării (respectnd regulile domeniului lucrării)

 bibliografie

3.      Lucrările nu vor depăşi:

 1 pagină pentru recenzii, cronici, dări de seamă, note, etc. (300 de cuvinte)

 2 pagini pentru probleme de tehnici, inovaţii sau probleme organizatorice (600 de cuvinte)

 3 pagini pentru prezentarea de cazuri clinice sau actualităţi (900 de cuvinte)

 4 pagini pentru cercetările originale (1200 de cuvinte)

 5 pagini pentru referatele generale (1500 de cuvinte)

4.      Referinţele bibliografice

 vor fi listate la sfrşit n ordinea alfabetic a autorilor.

 nu se admit referinţe bibliografice care nu sunt citate n textul lucrării

 pentru cărţi:

U numele autorilor urmat de iniţiala prenumelui

U titlul cărţii n limba originală

U editura, localitatea, anul publicaţiei, paginile de referinţă

 pentru articole:

U numele autorilor urmat de iniţiala prenumelui

U titlul articolului n limba originală

U titlul revistei (se acceptă prescurtările internaţionale)

U anul apariţiei, numărul volumului, paginile de referinţă

  1. Articolele vor fi trimise pe următoarele adrese:

 jurnalmedicalbrasovean@yahoo.com

 exemplarul listat pe hrtie va fi depus sau trimis la sediul Facultăţii de Medicină Braşov, str.Nicolae Bălcescu nr. 56, Braşov.

  1. Note finale:

 răspunderea pentru prezentarea articolelor n forma finală tipăribilă, apartine exclusiv autorilor şi este angajată prin menţiunea "bun de tipar" şi semnătura care apar pe exemplarul listat.

 lucrările care nu respectă instrucţiunile pentru autori sau care conţin greşeli gramaticale multiple vor fi returnate.

 obligatoriu, autorii trebuie să indice o adresă de e-mail pentru purtarea corespondenţei cu Colegiul de redacţie.  

 ! NU se acceptă lucrări care au mai fost tipărite sau trimise spre publicare n alte reviste

  1. Condiţii de publicare:

 plata abonamentului, att pentru autor ct şi pentru coautori (la Colegiul Medicilor Braşov)