jurnal medical brasovean

nr. 4 / 2010

Cuprins:

Editorial

 Tradiţie şi modernitate

autor: prof.univ.dr. Liliana Rogozea .........................................................................................................

 

 

 

 

3

Referate generale

 

 Possible utilization of some phase II enzymes biotransformation for xenobiotic determinations

autori: drd. Fatima Al Hairy, prof.univ.dr.chim. Gheorghe Coman

keywords: biotransformation, enzymes, xenobiotics, mycotoxins, bioactivation, toxicity .....................

 

 

 

 

 

4

Aspecte clinico-terapeutice în rinita alergică

autor: asist.univ.dr. Alexandru Keresztes

keywords: allergic rhinitis, diagnosis, treatment .......................................................................................

 

 

 

 

 

11

 Quality of nursing intervention in patients I-th hip replacement

autor: prof.univ.dr. Maria Manuela Martins, Carla Sílvia Fernandes

keywords: Hip replacement, continuity of cares, Standards of quality ................................................

 

 

 

 

 

16

Impactul zgomotului urban asupra stării de sănătate a populației

autor: asist.univ.dr. Ligia Grad, stud. Boja Lucian-Dănuţ

keywords:  noise, deafness, high blood pressure ......................................................................................

 

 

 

 

 

21

 Studii originale

 

Elemente de diagnostic diferențial a unor fungi izolați din pâine şi produse de panificație

autori: dr. Valentin Necula, dr. Monica Potroviţă, conf.univ.dr. Mihaela Badea, şef lucr.dr. Nicoleta Taus

keywords: allergic rhinitis, diagnosis, treatment, fungi, bakery products ..........................................

 

 

 

 

 

25

Caracteristici ale procesului epidemiologic în trichineloză la om în judeţul Brașov între anii 1995 - 2006

autor: prof.univ.dr. Codruţa Nemet, prof.univ.dr. Liliana Rogozea, conf.univ.dr. Mihaela Idomir

keywords: trichinosis, human, animal, epidemiological process, direct factors, indirect factors ..............

 

 

 

 

 

32

Aspecte imagistice ale unor tipuri de malformații ale tractului digestiv la copii

autori: dr. Carmen Oţelea, şef lucrări dr. Antonella Cheşcă, dr. Domnica Săvescu, dr. Cristina Onoie, conf. univ. dr. Mihaela Idomir

keywords: children, malformations, digestive tract, X-ray, ultrasound ................................................

 

 

 

 

 

 

 

38

Aspecte clinico-imagistice în hemoragia subarahnoidiană prin anevrism cerebral

autori: dr. Cristian Kakucs, şef lucr. dr. Marius Tecău, asist.univ. dr. Cristian Falup-Pecurariu, dr. Radu Mircea

keywords:  subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysm ...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

42

 

Evaluarea disfuncţiilor cognitive postoperatorii în anestezia generală inhalatorie cu sevofluran şi izofluran

autor: dr. Lia Ildiko Coman, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dr. Janos Szederjesi, dr. Grigorescu Bianca

keywords:  postoperative cognitive function, attention, memory ......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

46

Experienţa clinicii de urologie Brașov în tratamentul adjuvant al tumorilor vezicale superficiale pe o perioadă de 8 ani

autori: şef. lucr.dr. Ioan Scârneciu, dr. Sorin Lupu, şef. lucr.dr. Camelia C. Scârneciu, dr. Aura Mihaela Lupu, Vlad Scârneciu

keywords:  superficial bladder tumour, BCG .........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Incidence of heterotopic ossification after hip replacement – preliminary study

autor: dr. F. Sabou, prof.univ.dr. Iosif Şamotă, as.univ.dr. Radu Necula, as.med. dr. Tunde Şamotă

keywords: heterotopic ossification, hip replacement ...............................................................................................

 

 

 

 

 

55

Aspecte practice ale terapiei antivirale în hepatita cronică cu virusul hepatitic C

autori: şef.lucr.dr. Maria-Elena Cocuz

keywords:  vital hepatitis C, Pegylated Interferon, Ribavirin, side effects  .............................................

 

 

 

 

 

58

Tipuri de manifestări alergice cutaneo-mucoase în trichineloza umană

autori: asist. univ. dr. Delia Costache, asist.univ. dr. Cristea Costache

keywords:  trichinosis, allergens, rash, eye ..............................................................................................

 

 

 

 

 

61

Aspecte ale sexualităţii la tinerii sub 20 de ani studiu comparativ România - Turcia

autori: Noaghea Ş. Raluca – Georgeta, prof.univ.dr. Liliana Rogozea, Leyla Afsar Hayta, prof.univ.dr. Codruţa Nemet

keywords:  sexuality, education, health promotion ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

66

 Cazuri clinice

 

Defect complex de tub neural – neural tube defect (NTDS)

autor: conf. univ. dr. Marius Moga, dr. Ramona Spulber, dr. Boglarka Balint, dr. Ioana Vasile, as.univ.dr. Nicuşor Bâgiu

keywords: neural tube defects, pregnancy, prevention, diagnosis ........................................................

 

 

 

 

 

 

 

73

Beta talasemia la copil - prezentare de caz

autor: dr. Maria Cristina dr. Aleonte, Valentina Bărbieru, dr. Monica Brăteanu, dr. Tamara Cărăuşu asist.univ. dr. Daniela Vodă, şef lucrări dr. Oana Falup-Pecurariu

keywords: beta-thalassemia mayor (Cooley’s anaemia), splenectomy, prevention, screening ...........

 

 

 

 

 

 

 

77

Persistența riscului crescut de accident vascular cerebral după tratamentul bolii Cushing – prezentare de caz

autor: dr. Claudia Irimie, dr. Nicoleta Dan, prep.univ.dr. Marius Irimie, şef lucrări dr. Oana Falup-Pecurariu, dr. Radu Mircea, as.univ.dr. Cristian Falup-Pecurariu

keywords: Cushing’s disease, radiotherapy, stroke ..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Nefrostomia percutanată: prezentare de caz

autor: şef lucrări dr. Scârneciu Ioan, stud. Scârneciu Vlad Daniel, stud. Boja Lucian, stud. Moarcăş Monica

keywords: percutaneous nephrostomy, functionally unique kidney, urethral stent ...................................

 

 

 

 

 

 

 

83

Repere iatro-istorice  

Nicolae Paulescu despre cauzele bolilor venerice

autor: Prof.univ.dr. Peter Manu, prof.univ.dr. Liliana Rogozea

keywords: Paulescu, sexually transmitted diseases ...............................................................................

 

 

 

 

 

86

 Repere editoriale ...............................................................................................................................................

 

 

92

 Cuprins ................................................................................................................................................................

 

 

94