CUPRINS

 

 PREFAŢĂ

 

1. ANGRENAJE

1.1. CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE

1.2. FORMELE ŞI CAUZELE DETRIORĂRII ANGRENAJELOR

1.2.1. Ruperea dinţilor

1.2.2. Deteriorarea flancurilor active ale dinţilor

1.3.MATERIALE ŞI TRATAMENTE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢIA ROŢILOR DINŢATE. ELEMENTE DE TEHNOLOGIE

1.3.1. Materiale şi tratamente

1.3.2. Elemente de tehnologie.

1.4.ELEMENTE DE CALCUL GEOMETRIC AL ANGRENAJELOR CILINDRICE EVOLVENTICE CU DINŢI DREPŢI

1.5.CALCULUL DE REZISTENŢĂ AL ANGRENAJELOR CILINDRICE CU DANTURĂ DREAPTĂ

1.5.1. Calculul la solicitarea de contact

1.5.2. Calculul la solicitarea de încovoiere

1.6.ELEMENTE DE CALCUL GEOMETRIC AL ANGRENAJELOR CILINDRICE EVOLVENTICE CU DINŢI ÎNCLINAŢI

1.6.1. Generare. Particularităţi

1.6.2. Roata echivalentă. Angrenajul echivalent

1.7.CALCULUL DE REZISTENŢĂ AL ANGRENAJELOR CILINDRICE CU DANTURĂ ÎNCLINATĂ

1.7.1. Calculul la solicitarea de contact

1.7.2. Calcul la solicitarea de încovoiere

1.8.FORŢE ÎN ANGRENAJELE CILINDRICE CU DINŢI DREPŢI ŞI ÎNCLINAŢI

1.8.1. Forţe în angrenajul cilindric cu dinţi drepţi

1.8.2. Forţe în angrenajul cilindric cu dinţi înclinaţi

1.9. ANGRENAJE CILINDRICE CU DANTURĂ ÎN V ŞI BIFURCATE

1.10. ANGRENAJE CONICE

1.10.1. Particularităţi geometrice ale angrenajelor conice

1.10.2. Tipuri de danturi conice

1.10.3. Angrenajul cilindric înlocuitor (virtual)

1.10.3.1.Angrenajul înlocuitor pentru angrenajul conic cu dantură dreaptă

1.10.3.2.Angrenajul înlocuitor pentru angrenajele conice cu dantură înclinată şi curbă

1.10.4. Elementele geometrice ale roţii plane de referinţă

1.10.5. Calculul de rezistenţă al angrenajelor conice

1.10.5.1. Angrenaje conice cu dantură dreaptă

1.10.5.2.Angrenaje conice cu dantură înclinată sau curbă

1.10.6. Forţe în angrenajele conice.

1.10.6.1. Angrenaje conice cu dinţi drepţi

1.10.6.2. Angrenaje conice cu dinţi curbi

1.10.7. Procedee de danturare

1.10.7.1. Angrenaje conice cu dantură dreaptă şi înclinată

1.10.7.2. Angrenaje conice cu dantură curbă

1.11. ANGRENAJE CU AXE ÎNCRUCIŞATE

1.11.1. Angrenaje cilindrice cu axe încrucişate

1.11.2. Forţe în angrenaje cilindrice cu axe încrucişate

1.11.3. Angrenaje melcate

1.11.3.1. Particularităţi geometrice ale angrenajelor melcate

1.11.3.2.Particularităţile geometrice ale roţilor angrenajului melcat

1.11.3.3.Calculul de rezistenţă al angrenajelor melcate cilindrice

1.11.3.4. Calculul termic

1.11.3.5. Forţe în angrenajele melcate

1.11.4. Angrenaje hipoide

1.11.4.1. Particularităţi geometrice şi cinematice ale angrenajelor hipoide

1.11.4.2. Calculul de rezistenţă al angrenajelor hipoide

1.12. REZISTENŢE ADMISIBILE

1.12.1. Rezistenţe admisibile pentru solicitarea de contact

1.12.2. Rezistenţe admisibile pentru solicitarea de încovoiere

1.13. EXEMPLE DE TRANSMISII CU ROŢI DINŢATE

 

 

3

 

9

9

10

10

10

 

12

12

13

 

14

 

22

22

28

 

31

31

33

 

39

39

39

 

40

41

41

44

45

46

48

50

 

51

 

55

57

58

58

62

64

65

66

68

68

69

72

73

76

77

77

80

83

85

86

87

 

88

91

94

95

95

96

97

2. TRANSMISII PRIN LANŢ

2.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE

2.2.CLASIFICAREA ŞI CARACTERIZAREA LANŢURILOR DE TRANSMISIE

2.3. ELEMENTE CINEMATICE ŞI GEOMETRICE

2.4.FORMELE ŞI CAUZELE DETERIORĂRII TRANSMISIILOR PRIN LANŢ

2.5.MATERIALE UTILIZATE LA EXECUŢIA LANŢURILOR ŞI A ROŢILOR DE LANŢ

2.6. FORŢE ÎN TRANSMIILE PRIN LANŢ

2.7. CALCULUL TRANSMISIILOR PRIN LANŢ

2.7.1. Calculul la strivire

2.7.2. Calculul la rupere

2.8. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ŞI DE EXPLOATARE

2.8.1. Roţile de lanţ

2.8.2. Amplasarea transmisiilor prin lanţ

2.8.3. Întinderea lanţurilor

2.8.4. Ungerea transmisiilor prin lanţ

2.8.5. Carcase şi apărători de protecţie

111

111

111

 

115

119

120

 

120

123

123

124

128

128

132

134

134

3. TRANSMISII PRIN CURELE

3.1. CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE

3.2. TIPURI DE CURELE. MATERIALE. ELEMENTE CONSTRUCTIVE

3.2.1. Curele late netede (lise)

3.2.2. Curele late dinţate (sincrone)

3.2.3. Îmbinarea capetelor curelelor late

3.2.4. Curele trapezoidale

3.3. ROŢI PENTRU TRANSMISIILE PRIN CURELE

3.3.1. Roţi pentru transmisiile prin curele late netede

3.3.2. Roţi pentru transmisiile prin curele trapezoidale

3.3.3. Roţi pentru transmisiile prin curele dinţate (sincrone)

3.4. SISTEME DE TENSIONARE A CURELEI

3.4.1. Sisteme de tensionare permanente

3.4.1.1. Tensionare realizată prin elasticitatea curelei

3.4.1.2. Tensionare realizată prin aplicarea unor forţe exterioare

3.4.2. Sisteme de tensionare automată

3.5. CALCULUL TRNASMISIILOR PRIN CURELE

3.5.1. Elemente geometrice

3.5.2. Calculul de rezistenţă

3.5.2.1. Sarcini (forţe) ce încarcă ramurile curelei

3.5.2.2. Cinematica transmisiilor prin curele. Randament

3.5.2.3. Tensiuni în ramurile transmisiei prin curele

3.5.2.4. Calculul de rezistenţă al transmisiilor prin curele

3.5.3. Metodologia de proiectare a transmisiilor prin curele

135

135

138

138

141

142

143

145

145

147

147

148

148

148

150

151

152

152

156

156

160

163

165

170

4. VARIATOARE (TRANSMISII PRIN FRICŢIUNE)

4.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE

4.2.PRINCIPALELE FORME DE DETERIORARE A TRANSMISIILOR PRIN FRICŢIUNE

4.3.MATERIALE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢIA TRANSMISIILOR PRIN FRICŢIUNE

4.4. ELEMENTE DE CALCUL

4.5. TIPURI PRINCIPALE DE VARIATOARE

4.5.1. Caracterizare, clasificare, caracteristici principale

4.5.2. Variatorul frontal (mono)

4.5.3. Variatorul frontal cu rolă intermediară cilindrică (duo)

4.5.4. Variatorul frontal cu bile (duo) 183

4.5.5. Variatorul conic mono

4.5.6. Variatorul conic duo

4.5.7. Variatorul frontal cu role biconice

4.5.8. Variatorul toroidal (duo)

4.5.9. Variatorul sferic (duo)

4.5.10. Variatorul multidisc

4.5.11. Variatoare cu conuri deplasabile

4.5.11.1. Variatorul cu conuri deplasabile şi inel rigid

4.5.11.2. Variatoare cu conuri deplasabile şi curea

4.5.11.3. Variatoare cu conuri deplasabile şi lanţ.

4.5.11.4.Transmisii prin fricţiune cu raport de transmitere variabil de tip Van Doorne

4.5.12. Variatoare planetare cu roţi de fricţiune

4.6. SISTEME DE APĂSARE

BIBLIOGRAFIE

173

173

 

173

 

174

175

178

178

182

183

183

184

185

185

186

190

191

194

195

199

 

201

206

207

211