CUPRINS

 

Prefaţă .................................................................................................................................

v

 

Capitolul 1 Noţiuni introductive privind sistemele de gestiune a bazelor de date...............

1

1.1. Modelul relaţional ...........................................................................................................

1

1.1.1. Relaţii .......................................................................................................................

2

1.1.2. Constrāngeri de integritate .........................................................................................

3

1.1.3. Securitatea şi protecţia bazelor de date ......................................................................

8

1.2. Instalarea şi pornirea unor S.G.B.D. ...................................................................................

10

1.2.1. Sistemul de Gestiune SQL Server ..............................................................................

10

1.2.1.1. Utilizarea programului Enterprise Manager.......................................................

11

1.2.1.2. Utilizarea programului OSQL ............................................................................

17

1.2.1.3. Utilizarea programului SQL Server Query Analyzer .........................................

17

1.2.2. Sistemul de gestiune Microsoft Access ......................................................................

19

1.2.3. Sistemul de gestiune Oracle .......................................................................................

23

1.2.4. Sistemul de gestiune a Bazelor de Date MySQL ........................................................

26

1.2.4.1. Instalarea şi pornirea serverului MySQL .............................................................

26

1.2.4.2. Crearea bazelor de date şi a utilizatorilor MySQL ..............................................

31

Exerciţii Capitolul 1 ...................................................................................................................

33

 

 

Capitolul 2 Limbajul SQL-Proiectarea bazelor de date relaţionale ....................................

37

2.1. Limbajul SQL ...................................................................................................................

37

2.1.1. Tipuri de date SQL2 .................................................................................................

37

2.1.2. Funcţii definite īn limbajul SQL2 ...............................................................................

38

2.1.3. Instrucţiuni SQL de definire a datelor .......................................................................

39

2.1.4. Instrucţiunea SQL de manipulare a datelor ...............................................................

41

2.2. Proiectarea bazelor de date relaţionale .............................................................................

44

2.2.1. Proiectarea conceptuală a bazelor de date .................................................................

45

2.2.2. Proiectarea logică a bazelor de date ..........................................................................

50

2.2.3. Proiectarea fizică a bazelor de date ...........................................................................

54

2.3. Particularităţile limbajului SQL şi de proiectare a bazelor de date īn diferite SGBD ..............

55

2.3.1. Sistemul SQL Server ................................................................................................

55

2.3.2. Sistemul MS Access .................................................................................................

60

2.3.3. Sistemul Oracle .........................................................................................................

65

2.3.4. Sistemul MySQL ......................................................................................................

68

Exerciţii Capitolul 2 ...................................................................................................................

72

 

 

Capitolul 3 Interogarea bazelor de date ...............................................................................

77

3.1. Algebra relaţională .............................................................................................................

77

3.2. Crearea interogărilor ..........................................................................................................

83

3.3. Particularităţi de creare a interogărilor īn diferite SGBD

86

3.3.1. Crearea interogărilor īn Access ..................................................................................

87

Exerciţii Capitolul 3 ...................................................................................................................

91

 

 

Capitolul 4 Limbaje şi biblioteci de programare a aplicaţiilor de baze de date ..................

95

4.1. Limbaje procedurale de extensie a limbajului SQL

96

4.1.1. Limbajul Transact-SQL .............................................................................................

97

4.1.1.1. Elementele de bază ale limbajului

 

Transact-SQL .........................................................................................................

98

4.1.1.2. Cursoare Transact-SQL ..............................................................................

99

4.1.2. Limbajul PL/SQL ......................................................................................................

101

4.1.2.1. Elementele de bază ale limbajului PL/SQL

101

4.1.2.2. Cursoare PL/SQL .......................................................................................

105

4.2. Interfeţe de programare a aplicaţiilor de baze de date ..........................................................

106

4.2.1. Interfaţa ODBC ........................................................................................................

107

4.2.1.1. Definirea surselor ODBC ............................................................................

108

4.2.1.2. Dezvoltarea programului client ODBC .......................

109

4.2.2. Dezvoltarea aplicaţiilor de baze de date  folosind biblioteca MFC ...............................

113

4.2.2.1. Crearea unei aplicaţii minimale cu suport pentru baze de date .......................

114

4.2.2.2. Crearea unei interogări parametrizate

118

4.2.2.3. Extinderea interfeţei pentru adăugarea, actualizarea şi

ştergerea īnregistrărilor ............... ............................................................................

125

4.2.2.4. Crearea formularelor care afişează mai multe seturi de rezultate ....................

130

4.2.2.5. Crearea mai multor formulare īntr-o aplicaţie SDI ........................................

132

4.2.2.6. Crearea mai multor formulare īntr-o aplicaţie MDI ........................................

133

4.2.3. Dezvoltarea aplicaţiilor de baze de date īn tehnologia .NET

135

4.2.3.1. Interogarea bazei de date folosind un obiect DataReader

135

4.2.3.2. Interogarea unei baze de date folosind un obiect DataSet .......................

139

4.2.3.3. Afişarea datelor din tabele folosind un obiect DataGrid ..........................

143

4.2.3.4. Crearea vizuală a aplicaţiilor de baze de

 

date īn Visual Studio .NET ......................................................................................

146

Exerciţii Capitolul 4 ..................................................................................................................

170

 

 

Capitolul 5 Normalizarea relaţiilor ........................................................................................

177

5.1. Dependenţe funcţionale ....................................................................................................

178

5.2. Forme normale ale relaţiilor ................................................................................................

180

5.3. Verificarea şi impunerea programatică a constrāngerilor explicite ........................................

185

5.3.1. Impunerea dependenţelor funcţionale care nu sunt determinate de cheile relaţiilor ........

185

5.3.1.1. Verificarea şi impunerea dependenţelor funcţionale īn relaţia AP .....................

185

5.3.1.2. Verificarea şi impunerea dependenţelor funcţionale īn relaţia AFS ...................

194

5.3.1.3. Impunerea dependenţelor funcţionale īn relaţia EDP ......................................

199

5.3.2. Impunerea constrāngerilor pierdute īn cursul descompunerii relaţiilor ...........................

200

Exerciţii Capitolul 5 ....................................................................................................................

202

 

 

Capitolul 6 Gestiunea tranzacţiilor ........................................................................................

208

6.1. Tranzacţii ...........................................................................................................................

208

6.1.1. Proprietăţile tranzacţiilor ............................................................................................

211

6.2. Tehnici de control al concurenţei ........................................................................................

212

6.2.1. Instrucţiuni SQL pentru controlul tranzacţiilor..............................................................

212

6.2.2. Controlul tranzacţiilor īn limbajul Transact-SQL..........................................................

215

6.2.2.1. Exemplu de tranzacţie: Rezervarea biletelor de avion.........................................

217

6.2.3. Controlul tranzacţiilor īn PL/SQL ..............................................................................

220

6.2.4. Controlul tranzacţiilor prin interfaţa ODBC .................................................................

221

Exerciţii Capitolul 6 ...................................................................................................................

225

 

 

Bibliografie .............................................................................................................................

228