CUPRINS 

Prefaţă ..........................................................................

i

Capitolul 1 Introducere - concepte de bază privind

 

 sistemele de baze de date................................................. 

1

1.1. Componentele sistemelor de baze de date ..........................

2

1.2. Arhitectura internă a sistemelor de baze de date ...................

6

1.3. Avantajele oferite de sistemele de baze de date ...................

7

1.4. Clasificarea sistemelor de baze de date ..............................

8

1.5. Modelarea datelor .......................................................

11

1.5.1. Modele conceptuale de nivel īnalt .............................

12

1.5.1.1. Modelul Entitate-Asociere ................................

12

1.5.1.2. Modelul Entitate-Asociere Extins.........................

20

1.5.1.3. Modelul de date ierarhic .................................

23

1.5.1.4. Modelul de date reţea ....................................

25

1.5.1.5. Modelul de date relaţional ...............................

26

1.5.1.6. Modelul de date obiect-orientat.........................

27

1.5.1.7. Modelul de date obiect-relaţional .......................

29

1.5.1.8. Complexitatea datelor şi a interogărilor.................

30

Capitolul 2. Modelul relaţional ............................................

34

2.1. Relaţii .....................................................................

34

2.1.1. Reprezentarea relaţiilor prin tabele .............................

37

2.1.2. Ordonarea valorilor atributelor īn tupluri .......................

39

2.1.3. Catalogul sistemului SGBD .........................................

40

2.2. Limbajul SQL ..............................................................

40

2.2.1. Structura lexicală a limbajului SQL ...............................

43

2.2.2. Expresii, operatori şi funcţii SQL2 ...............................

45

2.2.3. Tipuri de date şi domenii SQL2 ...................................

48

2.2.4. Instrucţiuni SQL de definire a datelor ............................

52

2.2.4.1. Crearea tabelelor şi a vederilor ............................

52

2.2.4.2. Modificarea şi ştergerea tabelelor .........................

53

2.2.5. Instrucţiuni SQL de manipulare a datelor .......................

54

2.2.5.1. Instrucţiunea SELECT .......................................

54

2.2.5.2. Instrucţiunea INSERT .......................................

59

2.2.5.3. Instrucţiunea UPDATE .......................................

60

2.2.5.4. Instrucţiunea DELETE .......................................

61

2.3. Constrāngeri de integritate ......................................

61

2.3.1. Constrāngeri de domeniu ......................................

63

2.3.2. Constrāngeri de tuplu-Cheia primară şi

 

cheile secundare .......................................................

66

2.3.3. Constrāngeri īntre relaţii - Cheia străină ....................

70

2.3.3.1. Cheia străină .................................................

72

2.3.3.2. Menţinerea integrităţii referenţiale a

 

datelor ..................................................................

74

2.4. Indexarea relaţiilor .......................................................

76

2.4.1. Indexul primar .....................................................

78

2.4.2. Indexuri secundare .................................................

79

2.5. Proiectarea bazelor de date ............................................

80

2.6. Colectarea şi analiza cerinţelor .........................................

83

2.6.1. Proiectarea conceptuală a bazelor de date .....................

83

2.6.1.1. Proiectarea schemei conceptuale de nivel

 

īnalt ......................................................................

83

2.6.1.2. Proiectarea tranzacţiilor ....................................

88

2.6.2. Alegerea unui SGBD ................................................

88

2.6.3. Proiectarea logică a bazelor de date ............................

89

2.6.3.1. Proiectarea relaţiilor ........................................

90

2.6.3.2. Proiectarea asocierilor ......................................

93

2.6.3.3. Proiectarea relaţiilor normalizate īn

 

prima formă normală ..................................................

97

2.6.4. Proiectarea fizică a bazelor de date ............................

98

2.6.5. Implementarea bazelor de date ..................................

99

2.7. Terminologia īn domeniul bazelor de date

 

relaţionale .......................................................................

100

Capitolul 3. Interogarea bazelor de date relaţionale...................

102

3.1. Algebra relaţională ........................................................

103

3.1.1. Operaţii pe mulţimi ................................................

104

3.1.2. Operaţii relaţionale speciale ......................................

110

3.1.3. Formularea interogărilor ...........................................

121

Capitolul 4. Biblioteci, limbaje şi interfeţe de

 

programare a aplicaţiilor de baze de date ...............................

129

4.1. Limbaje procedurale de extensie a limbajului SQL ..................

131

4.1.1. Limbajul Transact SQL .............................................

136

4.2. Biblioteci de programare a aplicatiilor de baze de dat................................................................................

138

4.2.1. Interfaţa ODBC ......................................................

139

4.2.2. Interfaţa JDBC ......................................................

141

Capitolul 5. Normalizarea relaţiilor .......................................

142

5.1. Redundanţa datelor şi anomaliile de actualizare a

 

relaţiilor .........................................................................

143

5.2. Dependenţe funcţionale .................................................

148

5.2.1. Mulţimi de dependenţe funcţionale ..............................

152

5.2.1.1. Dependenţele funcţionale şi cheile relaţiilor.............

155

5.2.2. Descompunerea relaţiilor ..........................................

157

5.2.1.2. Proprietatea de joncţiune fără pierdere

 

 de informaţie ..........................................................

158

5.2.1.3. Proprietatea de conservare a

 

dependenţelor funcţionale ............................................

160

5.2.3. Prima forma normală a relaţiilor (FN1) ..........................

163

5.2.4. A doua formă normală a relaţiilor (FN2) .........................

164

5.2.5. A treia formă normală a relaţiilor (FN3) .........................

167

5.2.6. Forma normală Boyce-Codd (FNBC) ..............................

170

5.2.7. Algoritmi de descompunere a relaţiilor ..........................

171

5.2.8. Verificarea şi impunerea constrāngerilor

 

explicite .....................................................................

171

5.3. Dependenţe multivalorice ...............................................

172

5.4. Dependenţe de joncţiune şi a cincea formă

 

normală...........................................................................

173

5.5. Decizii de normalizare a relaţiilor .....................................

175

Capitolul 6. Gestiunea tranzacţiilor şi refacerea

 

bazelor de date ................................................................

178

6.1. Tranzacţii ..................................................................

178

6.1.1. Anomalii de execuţie concurentă a

 

tranzacţiilor .................................................................

181

6.1.2. Proprietăţile tranzacţiilor ........................................

184

6.1.3. Stările tranzacţiilor ................................................

185

6.2. Tehnici de control al concurenţei ......................................

189

6.2.1. Controlul concurenţei prin blocare ...............................

189

6.2.2. Controlul concurenţei bazat pe mărci de timp .................

191

6.3. Tehnici de refacere a bazelor de date ................................

192

6.4. Controlul tranzacţiilor ...................................................

192

Bibliografie ....................................................................

197