Pentru mai multe informatii:

 

Prof.dr.ing. Elena HELEREA

helerea@unitbv.ro

Dr. Daniel NAZARE danazare2001@yahoo.com
Inf. Gabriela MAILAT

g.mailat@unitbv.ro

 

BIBLIO 2010 Secretariat

Biblioteca Universitatii Transilvania din Brasov

Str. Iuliu Maniu, nr. 41A

RO - 500091 Brasov

Tel: +40.268.476050

Fax: +40.268.476051

Email: biblio2010@unitbv.ro

 

Biblioteca Judeteana „George Baritiu” Brasov

  Bd. Eroilor 35, RO – 500036 Brasov

  Tel: +40.268.419338 

Fax. +40.268.415079

  Email: biblgb@rdsbv.ro

 

PRECIZARI PENTRU AUTORI

             Primul call for paper

Template Biblio2010

             Ultimul call for paper

Procedura de selectie

 

Macheta poster

Paper Presentation

 

A. Oral Paper Presentation Guidlines

B. Guidelines for Poster Paper Presentation